Nuoširdžiai džiaugiamės, galėdami pranešti, kad VšĮ TZMO Sidabra nuo 2023 metų kovo 1 dienos tapo Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo Asociacijos (LSŠA) nariu – juridiniu asmeniu.

LSŠA, tai nevalstybinė, pelno nesiekianti savarankiška sąjunga, turinti juridinio asmens teises. Asociacija bendradarbiaudama su Lietuvos bei kitų šalių suaugusiųjų švietėjais, telkia pavienius asmenis bei įvairių organizacijų narius nuolatinio mokymosi visuomenėje nuostatos ugdymui, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi skatinimui. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija buvo įkurta 1992 metais ir šiuo metu yra subūrusi 81 fizinį narį ir 29 juridinius narius.

Viešoji įstaiga, bendradarbiauti su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariais, tikinčiais savišvieta ir suaugusiųjų mokymusi, kviečia visuomenę susipažinti su įstaigos vykdoma švietėjiška veikla savirūpos, asmens slaugos ir priežiūros srityje.

VšĮ TZMO Sidabra pažymėjimas