Kvietimas į konferenciją

LEKTORIAI


Monika Murnikova

Monika Murnikova

Monika Murnikova 2014 metais Lietuvos sveikatos mokslų universitete baigė slaugos studijas ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Apgintas Slaugos bakalauro laipsnį tema „Pagyvenusių žmonių griuvimų vertinimas terapinio profilio skyriuose“. 2017 m. įgijo klinikinės slaugos magistro laipsnį, apgintos magistro tezės tema „ Pirmosios ir antrosios studijų pakopos slaugos ir akušerijos programų studentų motyvacijos ir profesinio identiteto vertinimas“.

Monika nuo 2015 metų dirbo ir praktikavo LSMUL KK Neurologijos klinikoje, atliko elektroencefalografijos tyrimus: būdravimo ir miego elektroencefalogramą, ilgalaikį monitoravimą, elektroencefalogramą priepuolio metu. Taip pat patirties įgijo neurooftalmologijos kabinete kur atliko akių ligų tyrimus (regos aštrumo įvertinimas, akispūdžio matavimas, akipločio tyrimas ir kt.).

Nuo 2022 metų Slaugos konsultacijų centro SIDABRA edukatorė savo žiniomis bei patirtimi apie slaugą ir priežiūrą dalinasi centre SIDABRA bei dalyvauja „Mobili SIDABRA“ veikloje ir edukuoja visuomenę savirūpos klausimais visoje Lietuvoje.

Monika Murnikova vykdo mokymus studentams, dalyvauja švietėjiškuose projektuose. Rengia slaugos mokymus, skirtus sveikatos priežiūros specialistams ir savarankiškai slaugantiems asmenims. Veda užsiėmimus bendruomenei savirūpos ir slaugos temomis. 

Rugilė Bitautaitė

Rugilė Bitautaitė

Lektorė Rugilė Bitautaitė įgijo Socialinių mokslų (Socialinės politikos) bakalauro laipsnį Vilniaus Universitete. Rugilė Bitautaitė 5 metus vadovauja Senjoro socialiniam verslui, kurio tikslas – kurti pozityvią senatvę Lietuvoje. „Senjoro“ socialinė veiklą yra vykdoma 20-yje savivaldybių bendradarbiaujant su skirtingais socialiniais partneriais. Socialines paslaugas „Senjoro“ komanda teikia kurdama bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros įstaigomis, siekdama Lietuvoje užtikrinti kokybiškų paslaugų prieinamumą. Rugilė taip pat dalyvauja socialinių paslaugų perdavimo ir Nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikloje. 

Vitalija Neverauskė

Vitalija Neverauskė

Lektorė Vitalija Neverauskė baigė Slaugos administravimo bei Išplėstinės slaugos praktikos magistro studijas. Vitalija turi anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikaciją ir 5 metus dirbo slaugytoja-anesteziste beveik visose LSMUL KK operacinėse. Šiuo metu, Vitalija dirba LSMUL KK Šeimos medicinos klinikoje. Ji yra Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus bei Slaugos paslaugų namuose poskyrio vyresnioji slaugytoja - slaugos administratorė.  Vitalija Neverauskė yra kviestinė lektorė LSMU šeimos medicinos klinikoje.  Vitalija yra išplėstinės slaugos praktikos asociacijos valdybos pirmininkė ir SAM darbo grupių narė. Taip pat Slaugytojų forumo iniciatyvinės grupės narė. Vitalija Neverauskė taip pat yra šaulė.

Žydrūnė Musienė

Žydrūnė Musienė

Lektorė Žydrūnė Musienė 2007 baigė LSMU slaugos bakalauro studijas ir apgynė bakalauro darbą tema „Slaugos problemos esant šlapimo nelaikymui“, o 2010 LSMU įgijo Visuomenės sveikatos magistro laipsnį. Apgintos Magistro tezės tema: „Valdymo ir kontrolės priemonės, taikomos šlapimo nelaikantiems pacientams, sveikatos priežiūros įstaigose“. Žydrūnė yra bendrosios praktikos slaugytoja ir turi 30 metų klinikinės slaugos praktikos patirtį, dirbo LSMU Kauno Klinikinėje ligoninėje vidaus ligų, geriatrijos ir infekcinių ligų skyriuose.

Šiuo metu, dirba UAB TZMO Lietuva produktų grupės vadove ir kuruoja prekės ženklų Seni, Bella, Happy, Matopat, Tricomed vystymo strategijas Lietuvoje. Žydrūnė taip pat yra diplomuota Brand Manager specialistė.

Žydrūnė Musienė turi 15 metų lektorės-edukatorės patirtį ir yra daugybės kvalifikacijos kėlimo programų bendrosios praktikos slaugytojams, vaistininkams ir socialiniams darbuotojams, akušeriams ir kt. vadovė. Keletą parengtų kvalifikacijos kėlimo programų temų:

 • Pragulos ir pragulų profilaktika;
 • Saugaus kėlimo būdai, padedantys darbuotojams išvengti traumų slaugant pacientus;
 • Pagalbos galimybės ir slaugos ypatumai, prižiūrint šlapimo ir išmatų nelaikančius asmenis;
 • Kasdienė slaugomo asmens higiena.

Lektorė Žydrūnė vykdo svečio lektoriaus veiklą LSMU, Kauno kolegijoje, SMK Aukštojoje mokykloje, Klaipėdos universitete, Moters užimtumo centre, ir kitose mokymo įstaigose rengiančiuose sveikatos priežiūros specialistus. Skaito pranešimus konferencijose ir veda mokymus medicinos ir globos įstaigose bendrosios praktikos slaugytojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Taip pat ji yra knygos slaugai "Sunkus ligonis namuose" vertimo į lietuvių kalbą koordinatorė (autorių leidimas, vertimas, spauda, 2022). Žydrūnė Musienė publikavo keletą straipsnių ir parengė mokymo medžiagą slaugos tema:

 • Mokslo-populiarinimo leidinyje „Praktiniai šlapimo nelaikymo aspektai“ (2006).
 • Mokslo-populiarinimo leidinyje „Gerontologijos ir geriatrijos aktualijos“ 2006, Nr.1, Šlapimo nelaikymo profilaktika ir gydymas.
 • Nuotolinio mokymo ciklas, tema „Pacientų, nelaikančių šlapimo, priežiūra“, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro žurnale „SLAUGA mokslas ir praktika“ (2011).

Žydrūnė Musienė vykdo ekspertinę veiklą susijusią su slaugos proceso efektyvinimu, naujų produktų ir priemonių, skirtų paciento perkėlimui, odos higienai ir priežiūrai, inkontinencijai ir kt. integracija ir pritaikymu medicinos ir globos įstaigose; slaugos ir medicinos produktų integracijos kompensuojamojo Medicinos pagalbos priemonių kainyno, CPO higienos priemonių katalogo formavime; dalyvauja teisinėse konsultacijose dėl slaugos ir medicinos produktų atitikties Europos teisės aktams ir direktyvoms.

Nereta Stanislovienė

Nereta Stanislovienė

Nereta Stanislovienė 1991 metais baigė klinikinių disciplinų pagrindus ir bendrosios slaugos kursą Kauno Medicinos mokykloje ir įgijo medicinos sesers kvalifikaciją. 2004-2010 metais Nereta studijavo Kauno Medicinos Universitete, Slaugos fakultete. 2008 m. apgynė Slaugos bakalauro laipsnį tema “Hemodializuojamų pacientų gyvenimo kokybės sąsaja su jų žiniomis apie susirgimą, pacientų mokymo rekomendacijos” ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją, o 2010 – Slaugos Magistro laipsnį tema „Hemodializės slaugytojų mokymo vertinimas”.

Nereta Stanislovienė turi 32 metų klinikinės, akademinės ir vadovavimo patirties nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir yra įvairių temų, susijusių su savirūpa, slauga ir priežiūra mokymo medžiagos autorė ir lektorė. Klinikinė veikla, slaugant pacientus, kuriems taikoma pakaitinė inkstų terapija – hemodializė, tęsėsi 18 metų. Dirbant šioje slaugos srityje, nuo 2006 iki 2011 Nereta dirbo tarptautinėje dializių korporacijoje Diaverum, Šalies Klinikinės Specialistės pareigose, o nuo 2011 metų klinikinį ir vadovaujamą darbą, pagal savo įgytą profesiją – hemodializės klinikose Didžiojoje Britanijoje, Londone. Nuo 2003 Nereta Stanislovienė yra Europos Dializės ir Transplantacijos Slaugytojų asociacijos narė.

Nereta nuo 2019 metų dirbo Slaugos konsultacijų centro SIDABRA vadovės pareigose. 2023 metais tapo UAB TZMO Lietuva ir VšĮ TZMO Sidabra edukacinės veiklos vadove. Sritys, kuriomis domisi lektorė, tai: lėtinių žaizdų slauga ir priežiūra, demencija sergančių asmenų priežiūra, pakaitinė inkstų terapija ir ligonių slauga; pacientų savirūpos ir artimųjų priežiūros mokymas; slaugytojų edukacija.

Nereta Stanislovienė per savo profesinę ir akademinę patirtį yra baigusi įvairių tobulinimosi programų ir kvalifikacijos kėlimo kursų, įskaitant 300 valandų Nefrologijos kursus Karališkajame Londono koledže (angl. Kings College) (2011-2012); Edward Jenner programą lyderystės pagrindai (2017); Sveikatos priežiūros kokybės vadyba (2010) ir Lietuvos sveikatos sistemos plėtra (2009); Vadyba ir vadovavimas slaugoje (2004); 180 val. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą (2022); Mentorių ruošimo kursus Middlesex Universitete, Londone (2018) ir daugelį kitų, tiesiogiai susijusių su klinikinės slaugytojo veiklos tobulinimu kursų. Nereta Stanislovienė publikavo keletą straipsnių slaugos tema Lietuvos cituojamuose žurnaluose:

 • Stanislovienė N. Hemodializuojamų pacientų mokymas. Sveikatos mokslai, 2010, t. 20, Nr. 1(67), p. 2875-2880;
 • Stanislovienė N. Geriatrinių pacientų odos priežiūra. Slauga. Mokslas ir praktika, 2021, 2(5 (293), p. 29-37;
 • Stanislovienė N. Pacientų, patiriančių šlapimo ir (arba) išmatų nelaikymą, slaugos svarba pragulų prevencijai.  Slauga. Mokslas ir praktika, 2021, T. 2 Nr. 11 (299).
Nijolė Ivoškienė

Nijolė Ivoškienė

Nijolė Ivoškienė yra bendrosios praktikos slaugytoja-stomos priežiūros specialistė, turinti 20 metų darbo patirtį chirurgijos skyriuje. Dirba stomuotų pacientų kabinetuose ir teikia individualias konsultacijas pacientams, kuriems yra suformuota žarnyno stoma, bei apmoko jų artimuosius.

Nijolė veda teorinius ir praktinius mokymus, kaip taisyklingai prižiūrėti ileostomą, kolostomą, urostomą. Siekiant supažindinti visuomenę su stomuotais pacientais dalyvavo Šiaulių regiono TV laidose „Sveikatos Medis“; publikavo straipsnius žurnaluose „Sveikata“ ir internetiniame „Mano Daktaras“ puslapyje. Organizuoja stomuotų pacientų susitikimus.

Lektorė Nijolė nuolatos tobulina įgūdžius konferencijose ir seminaruose. Taip pat aktyviai dalyvauja LSSO (Lietuvos slaugos specialistų organizacijos) veikloje, veda ataskaitinius susirinkimus ir šventines konferencijas. Skaitė paskaitas Alytaus ir Šiaulių medicinos kolegijos studentams.

Sylva Kostyliovienė

Silva Kostyliovienė

Sylva Kostyliovienė 1984 metais baigė  Klaipėdos J. Kupčinsko Medicinos mokyklą ir įgijo medicinos sesers kvalifikaciją. Nuo tada dirba LSMUL Kauno klinikos Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje bendrosios praktikos slaugytoja. 2004 metais įgijo Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikaciją.

2012 metais Sylva Kostyliovienė baigė slaugos studijas ir įgijo Slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį  ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje (LSMU MA). 2014 baigtos LSMU MA  Klinikinės slaugos studijos ir įgytas Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis. Nuo 2015 metų, lektorė dėsto vaikų priežiūrą ir slaugą Kauno kolegijoje, Slaugos fakultete. Nuo 2000 metų yra Amerikos Širdies Asociacijos Pradinio gaivinimo ir Specializuotos pagalbos vaikams instruktorė.

Sylva Kostyliovienė 2019 – 2020 m. dalyvo projekte „Svarbiausia – pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“ ir vedė seminarus temomis: Pacientų griuvimų profilaktika; Pragulų profilaktika ir priežiūra; Hospitalinių infekcijų kontrolė ir profilaktika. 2017-2018 metais Šveicarijos Raudonojo kryžiaus draugijos kvietimu dirbo konsultante projekte „Infekcijos kontrolės mokymai didelės rizikos medicinos įstaigose Biškeke bei Oše, Kirgizijos Respublikoje. 2015 metais UNICEF kvietimu dirbo eksperte projekte „Specializuota vaikų gaivinimo priežiūra“ ir 2017 metais Kirgizijos Sveikatos Apsaugos Ministro (SAM) kvietimu, vedė Kirgizijos SAM ir UNICEF fondo organizuotus teorinius-praktinius mokymus „Vaikas, kuriam taikoma Dirbtinė Plaučių Ventiliacija: nuo teorijos prie praktikos“  Oše ir Biškeke, Kirgizijos Respublika.

Sylva Kostyliovienė domisi šiomis temomis: tracheostomos priežiūra ir slauga, dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV) vaikams ir deguonies tiekimas namuose; vaikų skausmas; vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, priežiūra ir slauga; vaikų gaivinimas; vaikų, turinčių negalią, problemos ir slauga.

Lektorė skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius. Nuolat veda įvairius mokymus ir seminarus apie vaikų gaivinimą, tracheostomos priežiūrą  ir kitomis temomis.

Lina Leimonienė

Lina Leimonienė

Dr. Lina Leimonienė – 2002 m. Lietuvos Kūno Kultūros Akademijoje įgijo Reabilitacijos ir slaugos magistro laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją. Iki šiol dirba kineziterapeute LSMUL Kauno klinikose. Yra Lietuvos kineziterapeutų draugijos narė.

2009 m. apgynė disertaciją, tema „Širdies ir kvėpavimo funkcijos bei gyvenimo pilnatvės pokyčiai po ilgalaikių etapinių aerobinių fizinių treniruočių ir rizikos veiksnių koregavimo pacientams sergantiems vidutiniu ir sunkiu lėtiniu širdies nepakankamumu“ ir buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

Nuo 2012 m. dirba lektorės pareigose LSMU Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikoje. Dėsto LSMU MA bakalauro studijų programoje „Kineziterapija“ bei magistrantūros studijų programoje „ Sveikatinimas ir reabilitacija“.

Klinikinio ir mokslinio darbo domėjimosi sritis – kineziterapijos bei fizinio aktyvumo poveikis pacientų sergančių širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis bei po širdies operacijų gyvenimo kokybei; Senatvinis silpnumo sindromas, sarkopenija, griuvimai jų prevencija.

Yra bendraautorė publikacijų ir konferencijų tezių:

Juškaitytė Greta, Leimonienė Lina, Senatvinio silpnumo sindromo ir fizinio pajėgumo, griuvimo baimės bei gyvenimo pilnatvės sąsajos pirmuoju reabilitacijos etapu po širdies operacijų/ Sveikatos mokslai 2019, t. 29, Nr. 6;

Krukauskaitė Gabija, Leimonienė Lina, The Relationship between frailty syndrome, fall risk and quality of life in individuals with type 2 diabetes/The 6th International Scientific Conference „Exercise for Health and Rehabilitation“ 2020, Kaunas, Lithuania: book of abstracts/ Lithuanian university of health sciences;

Kalašinskaitė Saulė, Leimonienė Lina, Jėgos pratimų poveikis arterine hipertenzija sergantiems geriatrijos profilio pacientams/ Sveikatos mokslai 2023 t.https://sm-hs.eu/category/volume-33-number-3-2023/

Nuo 2022 m. Slaugos konsultacijų centro SIDABRA lektorė, mokomosios temos „Griuvimų rizikos veiksniai vyresniame amžiuje. Griuvimų rizikos prevencija“ vadovė.

Daiva Baltaduonienė

Daiva Baltaduonienė

Lektorė Daiva Baltaduonienė yra Biomedicinos mokslų daktarė. LSMU Kauno ligoninės ir MB "Fiziomedika LT" ergoterapeutė. Kauno kolegijos Medicinos fakulteto docentė, dėstanti dalykus: ergoterapija neurologiniams pacientams, tyrimo metodai ergoterapijoje.

Daiva Baltaduonienė apgynė disertaciją tema „Interaktyvių reabilitacijos priemonių poveikis asmenų, patyrusių išeminį galvos smegenų insultą, pažinimo funkcijoms ir savarankiškumui ankstyvuoju reabilitacijos etapu“. Domisi inovatyviomis reabilitacijos priemonėmis, pažinimo funkcijų sutrikimais bei jų lavinimo galimybėmis, taipogi, asmens kasdienių veiklų ir rankos funkcijos sutrikimais, jų lavinimu esant galvos smegenų insultui, Parkinsono ligai, galvos smegenų traumai.

Nuo 2001 metų Daiva dirba praktinį ergoterapeutės darbą. Nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose konferencijose, seminaruose, kursuose. Lektorė baigė Propriorecepcinės neuroraumeninės fascilitacijos (PNF metodikos) (75 val.) bei įvadinius Bobath metodikos kursus (Metodikos esmė – aktyvuoji funkcionuojančias sinapses arba sudaryti naujus sinapsinius ryšius tarp nervinių ląstelių).

Rengia mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio cituojamuose žurnaluose. Keletas jų: 

 • D. Baltaduonienė ir kt. Change of cognitive functions after stroke with rehabilitation systems. Translational Neuroscience 10 (1), 118-124;
 • D. Baltaduonienė ir kt. Computer-based cognitive rehabilitation for cognitive functions after stroke.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 81 (3)
 • D. Baltaduonienė ir kt. Kompiuterinės pažinimo funkcijas lavinančios programos poveikis asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, dėmesio koncentracijai ir savarankiškumui. Neurologijos seminarai 21 (73), 175-180
 • D. Baltaduonienė ir kt. Interaktyvios reabilitacijos priemonės poveikis galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir funkciniams rankos judesiams. Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2022, 32 tomas, Nr.7, p. 175-178 
 • I. Katkauskaitė, D. Baltaduonienė. Asmenų, sergančių I tipo cukriniu diabetu, psichoemocinė būsena ir veiklos problemos COVID-19 pandemijos metu. Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 2022 Nr.18 (2), p. 33-40 ISSN 1822-1068 / eISSN 2335-8904
Gražina Garbenienė

Gražina Garbenienė

Lektorė Gražina Garbenienė yra AB "Ortopedijos technika" Gijos Klinikos FMR centro kineziterapeutė. Lektorė turi Reabilitacijos Magistro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją ir 29 metų darbo su ortopediniais, traumatologiniais pacientais patirtį reabilitacijos centre.

Gražina Garbenienė turi pedagoginio darbo patirtį, eilę metų dirbo Kauno kolegijos, Medicinos fakulteto Reabilitacijos katedroje lektore ir dėstė kolegijoje "Kineziterapija ortopediniams, traumatologiniams bei chirurginiams pacientams“. Taip pat yra studentų praktikos Mentorius "Ortopedijos technikos" Gijos klinikose.

Lektorė Gražina Garbenienė yra knygos "Klubo sąnario artrozė ir endoprotezavimas. Kineziologija ir Kineziterapija" bendraautorė. Taip pat ji paruošė metodinį leidinį pacientams po galūnių amputacijos.