Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientui jo namuose. Šiomis paslaugomis siekiama užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinti paciento savirūpą ir gerinti jo gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos namuose paslaugą, slaugytojas atlieka injekcijas, sulašina vaistus prijungęs lašinę ir kateterį, paima kraujo, šlapimo ir kt. mėginius laboratoriniams tyrimams, padaro elektrokardiogramą, prižiūri žaizdas, pragulas ir taiko jų profilaktikos priemones, prižiūri dirbtines kūno angas (stomas), pamaitina pacientą enteriniu būdu ir kt.

Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos namuose paslaugų turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos namuose paslaugų reikia pacientui.

Kompensuojamos ambulatorinės slaugos namuose paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai. Nuo 2019-12-12 iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui per kalendorinius metus gali būti apmokamos ne daugiau kaip 104 ambulatorinės slaugos namuose paslaugos.

Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia slaugytojai, turintys bendrosios slaugos praktikos licencijas, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutai.