Pirmą kartą susidūrę su šeimos nario ar artimojo slauga, galite pasijusti lyg patekę į nepažįstamą teritoriją. Kiekvienos ūmios ar lėtinės ligos ir kiekvieno konkretaus žmogaus atveju slaugos ir priežiūros poreikiai skirsis, todėl labai svarbu įvertinti sergančiojo būklę, jo reikmes ir sudaryti individualų slaugos planą. Pasitelkus į pagalbą slaugos specialistus ir socialinius darbuotojus, bendraujant su įvairiomis valstybinėmis ar nevyriausybinėmis institucijomis, slaugomam asmeniui galima suteikti didžiulę pagalbą. Dažnai slaugomiems asmenims praverčia bet kokia finansinė, socialinė ar psichologinė pagalba, nes jie nėra savarankiški ir nepajėgūs socialiai dalyvauti visuomenėje. O artimiesiems svarbu įvertinti savo galimybes, gebėjimus ir nuspręsti, kiek jie gali dalyvauti artimojo slaugoje, kiek gali sau pagelbėti pats pacientas ir kiek reikia profesionalų priežiūros.

Siekiant, kad žmogus elgesys, susijęs su sveikata, būtų tinkamas, reikia suderinti tris svarbius komponentus: asmenį turi supti sveikatai palanki aplinka, turi būti teikiama aiški informacija, patarimai, kaip elgtis, ir didinama savirūpa.

Artimasis, turintis reikiamų žinių apie slaugą, jos procesą ir tinkamą slaugos priemonių naudojimą, gali ne tik pasirūpinti slaugomu asmeniu, bet ir išsaugoti gerą savo savijautą, išlikti socialiai aktyvus, išvengti vienišumo ir izoliacijos. Slaugos konsultacijų centras SIDABRA siūlo profesionalios slaugos sprendimus ir susistemintą informaciją apie slaugą ir socialinę pagalbą teikiančias organizacijas.