Kai tenka padėti žmogui lengviau kęsti sunkios ligos skausmus, teikiama paliatyvioji pagalba – visapusiška pacientų, sergančių neišgydomomis, progresuojančiomis ligomis, priežiūra.

Paliatyvioji slauga – tai paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas.

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos patiems sunkiausiems ligoniams: ištiktiems komos, sergantiems onkologinėmis ligomis, tam tikro laipsnio demencija ir pan. Gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę ir jo (arba ligonio artimųjų) pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą. Taip pat jis kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais ir ligonio artimaisiais nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, kurie priklausomai nuo ligonio sveikatos būklės gali keistis. Atsižvelgiant į paciento ir jo šeimos narių poreikius, reikiamą pagalbą pacientui teikia gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, psichologas ir kiti darbuotojai. Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos ir ligoninėje, ir ambulatorinėmis sąlygomis.

Paliatyvioji slauga