Slaugytojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir norintiems įgyti slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. Slaugytojo padėjėjas yra sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, padedantis slaugos personalui įgyvendinti kvalifikuotą slaugą.

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui teikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Kursų trukmė: nuo 360 val. iki 900 val., priklausomai nuo mokymų institucijos.

Slaugytojo padėjėjo mokymo programos vykdomos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose.

Pateikiamos slaugos studijų galimybės Lietuvoje:

Programos tikslas – parengti kompetentingus slaugytojus, turinčius slaugos mokslo ir praktikos žinių, įgūdžių ir gebėjimų, galinčius plėtoti ir tobulinti profesines, lyderystės ir komandinio darbo kompetencijas, siekiant asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės sveikatos.

https://www.vu.lt/studijos/stojantiesiems/bakalauro-studiju-sarasas/slauga

LSMU Slaugos studijų programa rengia bendrosios praktikos slaugytojus, kurie gebėtų savarankiškai slaugyti sergančius bei nepagydomus asmenis, atlikti slaugos bei gydomąsias procedūras, imti mėginius medicininiams tyrimams, mokėtų teikti skubią medicinos pagalbą, mokytų pacientus sveikos gyvensenos principų, tvarkytų medicininę dokumentaciją, mokėtų naudotis įvairiais medicinos instrumentais ir aparatūra.

https://lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/slauga/

Absolventai galės dirbti pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinių paslaugų institucijose – įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių globos namuose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

https://www.viko.lt/studijos/studiju-programos/bendrosios-praktikos-slauga/

Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, naudojant vaidybines situacijas, manekenus, videomedžiagą, studentai dirba grupėmis, dalyvauja diskusijose, seminaruose.

https://www.kaunokolegija.lt/studiju-programos/bendrosios-praktikos-slauga/

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios praktikos slaugytojus, gebančius dirbti savarankiškai ir komandoje, įgijusius praktinius gebėjimus teikti slaugos paslaugas ir ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigose, bendruomenėse,  taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką ir  tobulinančius savo profesinę kvalifikaciją bei propaguojančius savo profesijos prestižą.

https://www.utenos-kolegija.lt/studiju-programa/bendrosios-praktikos-slauga

Studentų praktinio pasirengimo kokybę iš esmės gerina atnaujinta studijoms skirta įranga: įgūdžiai formuojami ir lavinami atliekant užduotis su planšetėmis valdomais gyvybines funkcijas imituojančiais manekenais, žaizdų muliažais ir kt. Solidi patirtis (slaugytojai ruošiami daugiau nei 70 metų) ir nuolatinis dėmesys srities naujovėms (programos turinys atnaujinamas pagal tarptautinės slaugos praktikos gerąją patirtį), galimybė įgūdžius tobulinti daugiau nei dešimtyje praktikų garantuoja, kad studentai tampa puikiais specialistais, lengvai randančiais darbo vietas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

https://www.svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos/sveikatos-mokslai/bendrosios-praktikos-slauga

Studijų programos paskirtis – parengti tarptautinius standartus atitinkantį slaugos specialistą, gebantį vykdyti funkcijas, reikalaujančias slaugos mokslo ir praktikos žinių bei teorinio pasirengimo, mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos.

https://www.ku.lt/svmf/sveikatos-mokslu-fakultetas/struktura/katedros/slaugos-katedra/