Slaugos paslaugos teikiamos ir apmokamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Slaugos paslaugos taip pat gali būti mokamos ir teikiamos privačių įmonių ir (ar) asmenų

Iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas, teikiamas slaugos įstaigoje, pacientas gali gauti ne daugiau kaip 120 dienų per metus. PSDF biudžeto lėšomis mokama tik toms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ), kurios yra sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo.

Kiekviena savivaldybė yra nustačiusi maksimalų slaugos paslaugų slaugos įstaigoje paros įkainį, kuris gali būti dengiamas valstybės lėšomis. Šis įkainis dažniausiai svyruoja nuo 31 euro už parą, turint gydytojo siuntimą, iki 62 eurų už parą. Kaina taip pat priklauso nuo slaugomo asmens poreikių ir gyvenimo sąlygų (pavyzdžiui, vienvietis ar dvivietis kambarys, ar reikia pasirūpinti slaugomojo vartojamais vaistais, higienos priemonėmis, sugeriamaisiais gaminiais ir kt.).

Kompensuojamas ambulatorines slaugos paslaugas, teikiamas slaugos įstaigoje, nemokamai gauna asmenys, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai.

Daugiau informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas galite rasti Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje, spustelėję čia .

Asmenų draudimas privalomuoju sveikatos draudimu ir PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų paslaugų teikimo tvarka reglamentuojama 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme Nr. I-1343.

Mokamų slaugos paslaugų, teikiamų paciento namuose, kaina svyruoja nuo 1 iki 15 Eur už valandą.