Slauga – tai asmens sveikatos priežiūros sritis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą. Slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro įgūdžiai, gebėjimai ir žinios, kurias jis įgyja studijuodamas ir nuolat tobulindamasis pagal nuolatinę slaugos praktikos ir mokslo pažangą. Slaugytojas privalo ne tik išmanyti klinikinės slaugos ar medicinos priemonių veikimo ir valdymo principus, bet ir mokyti pacientą, jo šeimos narius ar artimuosius sveikatos tausojimo, sveikos gyvensenos ir lėtinių ligų valdymo principų.