Žaizda tai odos, gleivinės ir giliau esančių audinių mechaninis, cheminis, terminis ar kitoks pažeidimas. Žaizdoms būdingas skausmas, kraujavimas ir žiojėjimas. Per žaizdą į audinius gali patekti infekcija, sutrikti kūno dalies ar organo funkcija. Nors žaizdos gijimas yra sudėtinis dinaminis procesas, tačiau esant idealioms sąlygoms, jis baigiasi visišku sugijimu. Kiekvienos žaizdos gijimo stadijos procesai yra vienodi esant bet kokios kilmės žaizdoms, todėl, žaizdos turėtų gyti vienodai. Tačiau klinikinė praktika rodo, kad vienos žaizdos gyja greičiau, kitų gijimas sustoja ir trunka mėnesius ar keletą metų. Patologiškai pakitus gijimui, žaizda gali tapti lėtine: jai sugyti reikalingas ilgesnis laikotarpis nei įprasta, žaizda gali atsinaujinti arba visiškai neužgyti. Žaizdos smarkiai pablogina paciento gyvenimo kokybę: tiek tiesiogiai per pasireiškiančius simptomus, tiek netiesiogiai per apribotą darbingumą, sumažėjusį aktyvumą socialiniame gyvenime, suprastėjusią higieną. Todėl akivaizdu, kad žinios apie lėtinių žaizdų priežiūrą, gydymą ir šių pacientų kompleksinę priežiūrą tampa ypatingos svarbos.

Šio seminaro metu dalyviai atnaujins ir/ar pagilins žinias apie tai, kokios yra lėtinių žaizdų grupės ir kaip jas atpažinti. Klausytojai susipažins su žaizdų higiena ir dezinfekcinių tirpalų pH svarba, išanalizuos žaizdų tvarstymo technikos ypatumus, supras modernių tvarsčių grupių skirtumus, pagal kompetenciją mokės parinkti tvarsčius ir naudoti juos tvarstymui. Specialistai, tokie kaip socialiniai darbuotojai, kurie neturi kompetencijos savarankiškai taikyti sveikatos priežiūros metodus, informaciją panaudos platesniam situacijos ir grėsmių supratimui, bei savalaikiam informacijos perdavimui specialistui pagal kompetencijas ir paciento artimųjų mokymui. Tai yra ne tik bendrosios praktikos nuotoliniai kursai slaugytojoms, bet ir slaugytojų padėjėjams, vaistininkams, vaistininkų padėjėjams, socialiniams darbuotojams skirti mokymai.