LEKTORIAI


Aušra Dubosienė

Aušra Dubosienė

Profesinę slaugytojo veiklą pradėjo 2006 metais anestezijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, bendrosios praktikos slaugytojos pareigose. 2017 metais tapo Kardiologijos klinikos vyresniąja slaugytoja – slaugos administratore. Tais pačiais metais, Lietuvos sveikatos mokslų universitete Aušra baigė Išplėstinės slaugos praktikos magistrantūros studijas. Naujai įgytas, išplėstinės slaugos praktikos kompetencijas, kaip pirmoji šios specializacijos išplėstinės praktikos slaugytoja, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose Aušra taikė ir stiprino Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos operacinėse dirbdama kartu su kardiologinės elektrofiziologijos gydytojais. Tuo metu buvo sukurtas išplėstinės anestezijos slaugos klinikinės praktikos modelis kuris yra taikomas ir dabar.

Nuo 2019 metų Aušra yra Lietuvos išplėstinės slaugos praktikos asociacijos prezidentė, o nuo 2023 metų asociacijos Slaugytojų forumas valdybos pirmininkė. Aušra studijavo ir 2022 metais baigė Lyderystės ir pokyčių vadybos magistro studijas Mykolo Romerio universitete. Nuo 2020 metų dirba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Kardiologijos klinikos slaugos vadove. 

Daiva Ringienė

Daiva Ringienė

Bendrosios praktikos slaugytojos kvalifikaciją įgijo Šiaulių kolegijoje ir 27 metus dirbo Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, Nefrologijos-toksikologijos skyriuje. Hemodializės slaugytoja Daiva dirba nuo 2002 metų. Šiuo metu, lektorė Daiva yra UAB „Diahema“- hemodializės klinikų Šiauliuose, vyr. Slaugytoja slaugos-administratorė. Taip pat vykdo ir klinikinę hemodializės veiklą ir slaugo pacientus hemodializių metu. Daiva yra „Atgaja“ Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos valdybos narė.

Daiva Ringienė profesinę kvalifikaciją kelia tiek nacionalinėse konferecijose, tiek tarptautiniuose Europos dializės ir transplantacijos slaugytojų/Europos inkstų priežiūros asociacijos (angl. European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association (EDTNA/ERCA)) seminaruose bei konferencijose.

Eglė Bucytė

Eglė Bucytė

Bendrosios praktikos slaugytoja, UAB "Slauga ir priežiūra" įkūrėja.

Eglė bendrosios praktikos slaugytojo bakalauro laipsnį bei psichikos sveikatos specializaciją  įgijo Kauno kolegijoje, Slaugos fakultete. Slaugos studijų metu aktyviai dalyvavo Erasmus programos mentorystėje, kuruodama užsienio studentus. Studijuodama Kauno kolegijoje stažavosi Novia taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje ir atliko praktiką universitetinėje Mater Dei ligoninėje, Maltoje.

Bendrosios praktikos slaugytojos pareigose dirbo Lietuvoje LSMUL KK angiochirurgijos skyriuje, LSMUL KK psichikos sveikatos centre , LSMU Kauno ligoninės vidaus ligų skyriuje, Pilėnų klinikoje šeimos gydytojo komandoje. Taip pat klinikinių žinių įgijo dirbdama užsienyje: Saint James ligoninės priėmimo skyriuje bei procedūriniame kabinete (Malta),  Anytime Care 2020 privačiose slaugos namuose  (Didžioji Britanija). Per dešimtį praktikos metų, Eglei buvo išduotos trys bendrosios praktikos slaugytojos licencijos: Lietuvoje (2014m), Maltoje (2015m) bei Jungtinės Amerikos Valstijose (2017m).

Eglė visos savo profesinės veiklos metu dalyvauja įvairiose konferencijose, mokymuose, susitikimuose su ministerijų atstovais, kurių metu aktyviai prisideda prie Ambulatorinių sveikatos priežiūros namuose (ASPN) teikiančių profesionalų bendruomenės augimo; bendrų  slaugos profesijos problemų identifikavimo bei sprendimų ieškojimo valstybiniu lygmeniu.

Justina Kurganaitė

Justina Kurganaitė

Medicinos magistro studijas bei nefrologijos rezidentūrą baigė ir gydytojo nefrologo profesinę kvalifikaciją įgijo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninėje Kauno klinikose.

Šiuo metu dirba gydytoja nefrologe Kauno klinikose, hemodializės klinikoje Nefrosana (Kaune ir Kėdainiuose) bei Kėdainių ligoninės konsultacinėje poliklinikoje. Yra hemodializės klinikos Nefrosana Kėdainiuose medicinos vadovė. Taip pat dirba lektore LSMU, kur dėsto studentams.

Stažavosi Gento (Belgija) universitetinėje ligoninėje. Rezidentūros metu dirbo transplantacijų koordinatore LSMU ligoninėje Kauno klinikose.

Yra Europos Inkstų asociacijos (ERA) narė bei Lietuvos Nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos (LNDTA) narė. Profesinę kvalifikaciją kelia tiek nacionalinėse konferencijose, tiek tarptautiniuose kongresuose.

Laura Narbutienė

Laura Narbutienė

2014 metais baigė Kauno kolegiją, Slaugos fakultetą ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. 2023 metais Laura baigė Slaugos lyderystės programą ir įgijo sveikatos mokslų magistro laipsnį. 2014 – 2022 metais dirbo naujagimių įntensyvios terapijos skyriuje, o nuo 2023 metų pradėjo dirbti Pulmonologijos klinikoje, Vyr. slaugytojos – slaugos administratorės pareigose. Dirbdama klinikinėje slaugoje, Laura slaugė sunkiai sergančius naujagimius ir suaugusius, turinčius kvėpavimo funkcijų sutrikimų.

Lektorė Laura skaito pranešimus slaugytojams apie retomis ligomis, pavyzdžiui cistine fibrose, sergančių pacientų slaugą; kvalifikaciją kelia dalyvaudama tarptautiniuose renginiuose. Taip pat dalyvauja klinikiniuose tyrimuose, susijusiuose su pneumonija, onkologinėmis ligomis.

Monika Murnikova

Monika Murnikova 

2014 metais, Lietuvos sveikatos mokslų universitete baigė slaugos studijas ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją. Apgintas Slaugos bakalauro laipsnis tema „Pagyvenusių žmonių griuvimų vertinimas terapinio profilio skyriuose“. 2017 m. įgijo klinikinės slaugos magistro laipsnį, apgintos magistro tezės tema „ Pirmosios ir antrosios studijų pakopos slaugos ir akušerijos programų studentų motyvacijos ir profesinio identiteto vertinimas“.

Monika nuo 2015 metų dirbo ir praktikavo LSMUL KK Neurologijos klinikoje, atliko elektroencefalografijos tyrimus: būdravimo ir miego elektroencefalogramą, ilgalaikį monitoravimą, elektroencefalogramą priepuolio metu. Taip pat, klinikinės patirties įgijo neurooftalmologijos kabinete kur atliko akių ligų tyrimus.

Nuo 2022 metų Slaugos konsultacijų centro SIDABRA edukatorė savo žiniomis bei patirtimi apie slaugą ir priežiūrą dalinasi centre SIDABRA bei dalyvauja „Mobili SIDABRA“ veikloje ir edukuoja visuomenę savirūpos klausimais visoje Lietuvoje.  Monika vykdo mokymus studentams, dalyvauja švietėjiškuose projektuose; rengia slaugos mokymus, skirtus sveikatos priežiūros specialistams ir savarankiškai slaugantiems asmenims. Veda užsiėmimus slaugos temomis bei yra mokomosios temos „Moters higiena įvairiais amžiaus tarpsniais“ vadovė.

Monika yra baigusi įvairių tobulinimosi programų ir kvalifikacijos kėlimo kursų, įskaitant ir 180 val. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

Patricija Strašunskaitė

Patricija Strašunskaitė

2019 m. Klaipėdos Universitete baigė slaugos studijas ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją ir pradėjo praktikuoti slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Žingeidumo vedima, 2023 metais LSMU Slaugos fakultete įgijo išplėstinės praktikos slaugos magistrą.

Studijų metu ir po jų tęsė darbą ilgalaikėje priežiūroje bei asmens sveikatos priežiūros namuose komandoje.

Toliau tęsė darbus VšĮ Trakų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus Vyr. slaugos administratore ir vaistų bei medicininių priemonių sandėlio administratorės pareigose.

Šiuo metu Patricija, Sveikatos Apsaugos Ministerijoje, slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriuje, užima patarėjos pareigas.

Nepaisant šių pareigų, ji taip pat praktikuoja kaip išplėstinės praktikos slaugytoja Kauno klinikose ASPN komandoje bei yra „PMC Training“ lektorė, kur ruošia slaugytojų padėjėjų specializacijos naujokus ir yra Slaugos konsultacijų centro SIDABRA lektorė.

Rita Gelmanienė

Rita Gelmanienė

Nuo 1998 metų dirba Kauno Medicinos Universiteto Ligoninės Kauno klinikų anestezijos ir intensyvios terapijos bendrosios praktikos slaugytoja, o nuo 2004 metų užima vyresniosios slaugytojos – slaugos administratorės pareigas.

Lektorė Rita nuolatos kelia kvalifikaciją ir lavina įgūdžius kardiologijos, širdies chirurgijos ir anesteziologijos srityse; specializavosi anesteziologijoje kepenų chirurgijos ir transplantologijos srityje Zalcburge (Austrija) krašto ligoninėje ir kraujo donorystės srityje Pärnu (Estija). Taip pat Nicoje (Prancūzija) Europos kardiologų draugijos mokymuose taikant išeminės širdies ligos prevencijos programą; vedė kursus Kazachstane, Almatos „Kardiologijos ir kardiochirurgijos tyrimų instituto ligoninėje“ tema „Specializuota reanimacinė pagalba“. Rita Gelmanienė skaitė pranešimus kardiologijos ir anesteziologijos temomis kurso „Master Class“ dalyje, Kauno krašto Kardiologų draugijos ir Tarptautinėse mokslinėse slaugytojų konferencijose, dalyvavo klinikinėse studijose kardiologiniams pacientams.

Ritai yra išduotas auditoriaus pažymėjimas “Kvalitetas”, taip pat slaugos praktikos mokytojo kvalifikacijos pažymėjimas ir mentoriaus sertifikatas.

Lektorės Ritos Gelmanienės moto: „Aiški, konkreti, paprasta ir saugi kasdienė veikla – kelias profesionalumo link“.

Silva Kostyliovienė

Silva Kostyliovienė

1984 metais baigė  Klaipėdos J. Kupčinsko  Medicinos mokyklą ir įgijo medicinos sesers kvalifikaciją. Nuo tada dirba LSMUL Kauno klinikos Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje bendrosios praktikos slaugytoja. 2004 metais įgijo Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikaciją.

2012 metais Silva Kostyliovienė baigė slaugos studijas ir įgijo Slaugos bakalauro kvalifikacinį laipsnį  ir bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikaciją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijoje (LSMU MA). 2014 baigtos LSMU MA  Klinikinės slaugos studijos ir įgytas Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Nuo 2015 metų, lektorė dėsto vaikų priežiūrą ir slaugą Kauno kolegijoje, Slaugos fakultete. Nuo 2000 metų yra Amerikos Širdies Asociacijos Pradinio gaivinimo ir Specializuotos pagalbos vaikams instruktorė.

2019-2020 m. dalyvo projekte „Svarbiausia: pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“; 2017-2018 metais Šveicarijos Raudonojo kryžiaus draugijos kvietimu dirbo konsultante projekte „Infekcijos kontrolės mokymai didelės rizikos medicinos įstaigose Biškeke bei Oše, Kirgizijos Respublikoje.

2015 metais UNICEF kvietimu dirbo eksperte projekte „Specializuota vaikų gaivinimo priežiūra“ ir 2017 metais vedė Kirgizijos SAM ir UNICEF fondo organizuotus teorinius-praktinius mokymus „Vaikas, kuriam taikoma Dirbtinė Plaučių Ventiliacija: nuo teorijos prie praktikos“  Oše ir Biškeke, Kirgizijos Respublika.

Lektorė skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius. Nuolat veda įvairius mokymus ir seminarus apie vaikų gaivinimą, tracheostomos priežiūrą  ir kitomis temomis.

Violeta Senavaitienė

Violeta Senavaitienė

Lektorė Vilniaus Universiteto Medicinos Fakulteto Slaugos katedroje. Vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Endokrinologijos skyriuje.

Specializacijos: išplėstinės praktikos slaugytoja, turinti magistro laipsnį, slaugytoja diabetologė.

Profesinio domėjimosi sritys: 1 ir 2 tipo cukrinis diabetas ir jo komplikacijų prevencija bei naujos technologijos kontroliuojant cukrinį diabetą; diabetinė pėda, podiatrija, galūnių amputacijų profilaktika; tarpdisciplininio ir komandinio darbo ypatumai pirminėje sveikatos priežiūroje.

Virginija Bulikaitė

Virginija Bulikaitė

Nuo 1997 metų dirba dėstytoja LSMU MA Slaugos klinikoje. Dėstomi dalykai: Sveikatos ugdymas, Vaikų slauga, Klinikinių įgūdžių pagrindai. Virginija  koordinuoja studentų klinikines praktikas, vadovauja baigiamiesiems darbams. Taip pat yra mokomosios metodinės literatūros, vadovėlių, mokslinių straipsnių bendraautorė.

LSMUL KK Endokrinologijos klinikos slaugytoja diabetologė nuo 1997m.

Domėjimosi sritis: 1 ir 2 tipo cukriniu diabetu sergančių vaikų  ir suaugusiųjų, nėščiųjų savipriežiūros mokymas: glikemijos valdymas, mityba, insulinoterapija, ūmių cukrinio diabeto būklių (hipoglikemijos, hiperglikemijos) profilaktika ir pagalba šioms būklėms prasidėjus, naujų technologijų (insulino pompų, jutiklių) valdymas.

Virginija konsultuoja cukriniu diabetu sergančius vaikus ir suaugusiuosius pacientus LSMUL KK Endorinologijos klinikos ambulatorijoje  ir veda grupinius ir individualius mokymus Vaikų endokrinologijos skyriuje cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir jų šeimoms.

2003 - 2021 metais, kiekvieną vasarą Virginija dalyvavo cukriniu diabetu sergančių vaikų ir paauglių vasaros stovyklose kaip slaugytoja diabetologė.

Lektorė Virginija yra slaugytojų diabetologų mokymo programos (160 val.) vadovė.

Vitalija Neverauskė

Vitalija Neverauskė

2008 metais baigė slaugos bakalauro studijas ir įgijo bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. 2010 metais, Vilniaus Universitete Medicinos fakultete suteiktas Slaugos magistro laipsnis, o 2017 metais baigė Išplėstinės slaugos praktikos magistro studijas, LSMU Slaugos fakultete.

Nuo 2009 metų, Vitalija turi anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo kvalifikaciją ir 5 metus klinikinę praktiką vykdė slaugytojos-anestezistės pareigose daugumoje LSMUL KK operacinių. Vitalija dirbo  LSMUL Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybos Slaugos vyriausios specialistės pareigose 2019-2020 metais. Nuo 2021 metų dirba LSMUL KK Šeimos medicinos klinikoje. Ji yra Pirminės sveikatos priežiūros skyriaus bei Slaugos paslaugų namuose poskyrio vyresnioji slaugytoja – slaugos administratorė. Vitalija yra kviestinė lektorė LSMU šeimos medicinos klinikoje; Išplėstinės slaugos praktikos asociacijos valdybos pirmininkė ir SAM darbo grupių narė. Taip pat Slaugytojų forumo iniciatyvinės grupės narė.

Vitalija Neverauskienė yra mokomosios knygos „Slaugytojo padėjėjo darbo pagrindai“, išleistos 2021 metais bendraautorė; turi ilgametę dalyvavimo moksliniuose biomedicininiuose tyrimuose patirtį ir išduotą Geros klinikinės praktikos (angl. Global Health Training Centre) mokymų sertifikatą (2022).

Taip pat, Vitalija Neverauskė yra šaulė.

Žydrūnė Musienė

Žydrūnė Musienė

Bendrosios praktikos slaugytoja turinti daugiau nei 30 metų klinikinės slaugos praktikos patirtį, dirbo LSMU Kauno Klinikinėje ligoninėje vidaus ligų, geriatrijos ir infekcinių ligų skyriuose. 2007 baigė LSMU slaugos bakalauro studijas, o 2010 LSMU įgijo Visuomenės sveikatos magistro laipsnį.

Žydrūnė turi 16 metų lektorės-edukatorės patirtį ir yra daugybės kvalifikacijos kėlimo programų bendrosios praktikos slaugytojams, vaistininkams ir socialiniams darbuotojams, akušeriams vadovė. Lektorė Žydrūnė vykdo svečio lektoriaus veiklą LSMU, Kauno kolegijoje, SMK Aukštojoje mokykloje, Klaipėdos universitete, Moters užimtumo centre, ir kitose mokymo įstaigose rengiančiuose sveikatos priežiūros specialistus. Skaito pranešimus konferencijose ir veda mokymus medicinos ir globos įstaigose bendrosios praktikos slaugytojams, kitiems sveikatos priežiūros specialistams. Taip pat ji yra knygos slaugai „Sunkus ligonis namuose“ vertimo į lietuvių kalbą koordinatorė (autorių leidimas, vertimas, spauda, 2022).

Šiuo metu, dirba UAB TZMO Lietuva slaugai ir priežiūrai, skirtų produktų grupės vadove ir vykdo ekspertinę veiklą susijusią su slaugos proceso efektyvinimu, naujų produktų ir priemonių, skirtų paciento perkėlimui, odos higienai ir priežiūrai, inkontinencijai ir kt. integracija ir pritaikymu medicinos ir globos įstaigose; slaugos ir medicinos produktų integracijos kompensuojamojo Medicinos pagalbos priemonių kainyno, CPO higienos priemonių katalogo formavime; dalyvauja teisinėse konsultacijose dėl slaugos ir medicinos produktų atitikties Europos teisės aktams ir direktyvoms.